Institutul de Statistica Matematica si Matematica Aplicata scoate la concurs postul de Director Adjunct.
Conditii pentru ocupare a postului: studii superioare, doctorat in matematica.

Conditii specifice: Statutul Academiei Romane, Regulamentul pentru ocuparea functiilor de conducere in unitatile de cercetare ale Academiei Romane, Regulamentul de functionare al ISMMA.
Acte necesare: Dosarul cu actele necesare se depune la secretariatul institutului din Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, Bucuresti. La depunerea dosarelor de concurs, candidatii vor prezenta in original documentele depuse in copie, in vederea certificarii ,,conform cu originalul'' de catre secretarul comisiei de concurs.
Termen limita de depunere a dosarelor: 30 de zile de la data publicarii anuntului (anuntul a aparut in data de 31 Ianuarie 2020).
Relatii: Telefon 021 318 24 33, 0745 822 817, Dna. Grigore Florica.
Concursul va avea loc in data de 5 Martie 2020 ora 12:00, la sediul ISMMA si va consta in analiza dosarului.

Pe data de 5 Martie 2020 va avea loc selectia dosarelor si pe 18 Martie la ora 12:00 va avea loc concursul pentru ocuparea postului de Director Adjunct.

Rezultat interviu: Rezultat