Proiect complex -- INTERASPA

Instrumente de modelare a proceselor de interfață Apă-Sol-Plante-Aer pentru administrarea inteligentă şi durabilă a bazinelor hidrografice şi a ecosistemelor dependente de apa subterană

Scopul proiectului INTERASPA este crearea unui ecosistem de inovare menit să susțină pe multiple cicluri strategice de acum încolo dezvoltarea domeniului de cercetare disciplinară, inter-disciplinară și trans-disciplinară a proceselor de interfață dintre apă, sol, plante și aer.
Proiectul se adresează unor direcții de cercetare din Pachetul de informații de importanţă capitală pentru România: „Administrarea inteligentă şi durabilă a resurselor de apă, a bazinelor hidrografice şi a zonelor umede”, „dezvoltarea cunoaşterii în domeniile «aer», «apă», «sol», inclusiv interfeţele (mediile de tranziţie dintre ele)”, şi valorificarea acesteia de către utilizatori (HG 929/2014 modificată prin HG nr. 81/2017). Proiectul susține obiectivul major al SNCDI de creștere a competitivității economiei românești prin inovare, răspunde nevoilor „concrete ale mediului economic și ale sectorului public” (obiectivul general 3 al SNCDI), concentrează o parte importantă a activităților CDI din domeniul proceselor de interfață în care sunt implicate resursele de apă subterană și de suprafață (obiectivul specific 3 al SNCDI). Tema pe care o abordăm este legată de „provocările globale de importanță pentru România” asociate resurselor de apă și schimbărilor climatice.
Proiectul susține eficient și eficace „dezvoltarea unor organizaţii de cercetare performante, capabile să devină operatori regionali şi globali, prin stimularea defragmentării sistemului CDI, concentrarea resurselor” (obiectivul specific 6 transversal al SNCDI) prin faptul că în consorțiu se află actorii cei mai importanți din România, cu leadership recunoscut, pentru investigarea resurselor subterane de apă, a proceselor de interfață cu solul și diversitatea biologică.
Proiectul servește în mod direct implementarea legislației existente cu privire la managementul resurselor de apă, consolidează potențialul de răspuns al României la cerințele europene din domeniu, și pune baze solide pentru prima oară în cercetarea românească unei construcții instituționale a managementului integrat al resurselor de apă, sol și diversitate biologică și ecologică fundamentat pe modele matematice integrate ale proceselor de interfață și pe un sistem de monitoring integrat care să răspundă unor probleme bine precizate de management.
Obiectivele generale ale proiectului sunt următoarele: