Tehnical Reports
Proiect Activitate Raport Tehnic
Proiect P1 SITRA-CLIM
Sistem Informaţional pentru cuplarea modelelor de Transport Reactiv prin Apa de suprafaţă şi subterană prin procese de interfaţă apă-sol-substrat geologic pentru rezolvarea unor probleme complexe de scară regională în condiţiile schimbărilor CLIMatice
Elaborarea unor tehnici si instrumente pentru portarea datelor între scările unităţilor de discretizare caracteristice modelelor pentru procesele legate de apa subterană, apa de suprafaţă, dezvoltarea vegetaţiei şi evapotranspiraţia din ecosistemele terestre şi de zonă umedă.

Aplicaţii ale softului ASTERIX-IADS

Aplicaţiile au drept scop validarea numerică a algoritmilor de calcul şi testarea softului. Exemplele sunt însoţite de indicaţii referitoare la datele de intrare şi la unele domenii posibile de utilizare.
pdf

Data porting technique across scales

The transfer information across scales is of great importance in environmental sciences. The data collection from direct observations is the only fundamental information that one can have about a natural phenomenon. Based on this direct information, the environmental scientists test hypotheses or make scenarios about how the natural systems work. The components of a natural system interact at different levels and in order to explain this, one needs models at different scales. In this report we address the problem of building up an interface that allows different scaled models to access a given set of observation data.
pdf (Second part)
Proiect P2 MODSPA-NUTRITOX
Instrumente de MODelare matematică a proceselor de inferfaţă Sol-Plante-Atmosferă care controlează scurgerea apei pe versant, eroziunea şi evapotranspiraţia de la scară locală la scară bazinală în funcţie de variabile NUTRIţionale şi ecoTOXicologice relevante pentru etajul ierbos şi cel arboricol
Bază de cunoştinţe cu portofolii de modele matematice de creştere a plantelor, climatice, de eroziune şi de evapotranspiraţie cu metodologie de cuplare a lor prin variabile şi parametri asociaţi plantelor. Modelarea efectului indus de plante asupra proceselor hidrologice

Modelarea efectului indus de plante asupra proceselor hidrologice

Sunt prezentate trei aplicaţii importante, curgerea apei în sol, curgerea apei pe suprafeţe acoperite cu vegetatie şi erosiunea solului, pentru a ilustra cum poate fi utizat modelul matematic pentru a studia probleme reale. Toate rezultatele numerice au fost obţinute cu ajutorul modulelor ASTERIX-CASES şi ASTERIX-CASPA, componente ale softului ASTERIX.
pdf

Mathematical Models in Hydrology: Shallow Water type Equations

The main subject of our work is the flow a fluid on the soil surface. We assume that thermal effects has a small influence of the mechanical characteristics of the fluid, consequently we deal only with the two balance equations, namely, mass balance equation and momentum balance equation. A general balance equation can be formulate as integral form or as local form. Usually the later is obtained from the first by using several variant of the flux divergence formula.
pdf (Second part)